OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Jedinstvene karakteristike i posebna primjena

piše: Katarina Maurović

Energiju definiramo kao sposobnost nekog tijela da izvrši određeni rad, pojavljuje se u prirodi u raznim oblicima koji se pretvaraju iz jednog u drugi po načelu očuvanja energije koji glasi: energija se ne može potrošiti ni stvoriti, već samo promijeniti svoj oblik. Obnovljivi izvori energije su izvori energije  koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati. U svojim različitim oblicima energija se dobiva direktno iz Sunca ili iz topline stvarane duboko u Zemlji. To još uključuje električnu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput Sunčeve svjetlosti, vjetra, oceana, hidroenergije, biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora.

Svaki od ovih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utječu na to kako i gdje su korišteni. U ovom kontekstu „solarna energija“ znači energiju prikupljenu iz Sunčeva svjetla. Solarna energija može biti primijenjena na puno načina, a neki od njih su: proizvodnja električne energije uporabom solarnih ćelija (panela), zagrijavanje zgrada kroz konstrukciju solarne zgrade, zagrijavanje vode ili zraka za kućanstva radi dobivanja tople vode i topline prostora pomoću solarnih panela, rasvjeta.

Postrojenja koja skupljaju energiju vode nazivaju se hidroelektranama, a grade se na brzim rijekama. Postoje razni načini prikupljanja energije vode, a neki od njih su: hidroelektrane s branom, prikupljanje snage morskih struja, morskih mijena ili morskih valova.

Biljke upotrebljavaju fotosintezu za rast i proizvodnju biomase. Biomasa se koristi za proizvodnju biogoriva. Postoji tekuća (bioalkohol, bioulje) i kruta biomasa (drvo,ugljen). Protok zraka može se upotrebljavati za pokretanje vjetroturbina. Područja gdje su vjetrovi snažniji i učestaliji, poput priobalja i mjesta velike nadmorske visine, preporučljiva su za izgradnju vjetroparkova. Snaga vjetra je obnovljiva i ne uzrokuje stakleničke plinove (ugljikov dioksid i metan) tijekom rada te je ona jedan od najčišćih izvora energije za stvaranje električne energije. Još jedan od mnogih obnovljivih izvora energije je bioplin. Bioplin se može proizvesti uz pomoć naprednog sustava procesuiranja otpada; ovaj sustav obnavlja reciklirane elemente iz kućanskih otpada i procesuira biorazgradivi dio. Geotermalna energija je energija dobivena odvajanjem topline od same zemlje, obično kilometrima duboko u Zemljinoj kori.Veliki potencijal za iskorištvanje ovog izvora energije postoji na Islandu.

U Hrvatskoj se sve više ljudi interesira za obnovljive izvore energije. Imamo oko 40 hidroelektrana od kojih je najveća HE Zakučac,12 vjetroelektrana od kojih je najisplativija VE Vrataruša, također postoje tri najveće solarne elektrane u Hrvatskoj, a jedna od njih je solarna elektrana Petrokov. U Hrvatskoj ne postoje geotermalni izvori energije pa nema niti geotermalnih elektrana, a ostali obnovljivi izvori energije su slabo zastupljeni, ali s godinama se broj iskorištavanja tih izvora povećava.

U Hrvatskoj se sve više ljudi interesira za obnovljive izvore energije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *