Renesansna križaljka

Vratimo se u renesansu

piše: Tara Lozar


VODORAVNO

3. posljednji veliki renesansni nizozemski skladatelj

6. prezime najpoznatijeg engleskog renesansnog autora

11. značenje riječi renesansa

12. ime jedine Držićeve tragedije

15. mjesto tiskanja Judite

16. ime djevojke kojoj Petrarca posvećuje sonete

18. jezik na kojem je pisan svaki renesansni motet

20. broj koji je simboličan u Božanskoj komediji

21. izravno obraćenje

22. proces pisanja nekog djela po uzoru na neko drugo

OKOMITO

1. prezime najpoznatijeg hrvatskog renesansnog komediografa

2. ime najpoznatijeg hrvatskog renesansnog romana

4. instrument koji je doživio procvat u renesansi

5. način na koji renesansni slikari na djelu dobivaju dubinu

7. ime Juditinog antonimskog para

8. višestavačka vokalna polifona skladba, izvodi se kao dio katoličkog obreda

9. prezime hrvatskog renesansnog slikara

10. Boccaciev povod za pisanje Dekamerona

13. razdoblje na koje se, prema obilježjima, vraća renesansa

14. autor Mona Lise

17. ime sveca kojem je posvećena katedrala u Šibeniku 19. zemlja u kojoj se “rađa” renesansa

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *